Izmjenjivači -  inverteri
Kontrola i praćenje
Solarni paneli
Regulatori punjenja
Solarni akumulatori
Solarni FN paketi

Solarno - Izračun iskoristivost fotonaponskog sistema

Solarno - Izračun iskoristivost fotonaponskog sistema

 

Izračunajte sami koliki je potencijal iskoristivost fotonaponskog sistema na određenoj lokaciji u Europi. Na osnovu imena grada koji unesete, program će sam izbaciti lokaciju i geografske detalje, a vi još možete  unijeti nagib krova, orijentacija, vrste montaže fotonaponskih panela i dobiti ćete kalkulaciju iskoristivosti s grafikonima.

Proizvođači